Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
умови членства
правила надання фінансових послуг
органи управління
 -  архів
контактна інформація
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 


на 28 травня  2021 року

Правління КС"Сосницька":
Голова правління: Кваша  Валентина Федорівна;
Член правління:   Волощук Ірина  Федорівна ;

Спостережна рада КС"Сосницька"

Кваша Федір Миколайович  – голова спостережної ради;
Васюк Валентина Олександрівна  - заступник голови;
Іващенко Тетяна Миколаївна - секретар;
Ірха Наталія Іванівна - член;
Ковпинець Андрій Олексійович - член.
Ревізійна комісія КС"Сосницька":
Лойченко Валентина Циприянівна – голова ревізійної комісії;
Куц Ольга Петрівна - заступник голови ;
Туркот Олена Володимирівна - секретар.
Кредитний комітет КС"Сосницька":

Кваша  Валентина Федорівна – голова кредитного комітету;
Васюк Лариса Олександрівна - заступник голови;
Волощук Ірина  Федорівна - секретар.

 

 
На 31 грудня  2020 року

Правління КС"Сосницька":

Голова правління: Кваша  Валентина Федорівна;
Член правління:   Волощук Ірина  Федорівна ;

Спостережна рада КС"Сосницька"

Кваша Федір Миколайович  – голова спостережної ради;
Васюк Валентина 
Олександрівна  - заступник голови;
Іващенко Тетяна Миколаївна - секретар;
Ірха Наталія Іванівна - член;
Ковпинець Андрій Олексійович - член.

Ревізійна комісія КС"Сосницька":

Лойченко Валентина Циприянівна – голова ревізійної комісії;
Куц Ольга Петрівна - заступник голови ;
Туркот Олена Володимирівна - секретар.

Кредитний комітет КС"Сосницька":

Кваша  Валентина Федорівна – голова кредитного комітету;
Васюк Лариса Олександрівна - заступник голови;
Волощук Ірина  Федорівна - секретар.
на 03 листопада 2020 року

 

Правління КС"Сосницька":

Голова правління: Кваша  Валентина Федорівна;
Член правління:   Волощук Ірина  Федорівна ;
Член правління:   Васюк Лариса Олександрівна.

Спостережна рада КС"Сосницька"

Кваша Федір Миколайович  – голова спостережної ради;
Васюк Валентина 
Олександрівна  - заступник голови;
Іващенко Тетяна Миколаївна - секретар;
Ірха Наталія Іванівна - член;
Ковпинець Андрій Олексійович - член.

Ревізійна комісія КС"Сосницька":

Лойченко Валентина Циприянівна – голова ревізійної комісії;
Куц Ольга Петрівна - заступник голови ;
Туркот Олена Володимирівна - секретар.

Кредитний комітет КС"Сосницька":

Кваша  Валентина Федорівна – голова кредитного комітету;
Васюк Лариса Олександрівна - заступник голови;
Волощук Ірина  Федорівна - секретар.
на 24 травня 2019   року

 

Правління КС"Сосницька":
Голова правління: Кваша  Валентина Федорівна;
Член правління:   Волощук Ірина  Федорівна ;
Член правління:   Васюк Лариса Олександрівна.

Спостережна рада КС"Сосницька"

Кваша Федір Миколайович  – голова спостережної ради;
Іващенко Тетяна Миколаївна  - заступник голови;
Коковіхіна Людмила Борисівна - секретар;
Ірха Наталія Іванівна - член;
Ковпинець Андрій Олексійович - член.

Ревізійна комісія КС"Сосницька":

Лойченко Валентина Циприянівна – голова ревізійної комісії;
Куц Ольга Петрівна - заступник голови ;
Туркот Олена Володимирівна - секретар.

Кредитний комітет КС"Сосницька":

Кваша  Валентина Федорівна – голова кредитного комітету;
Васюк Лариса Олександрівна - заступник голови;
Волощук Ірина  Федорівна - секретар. Органи управління кредитної спілки
Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Загальні збори членів кредитної спілки
Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом - один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.

Спостережна рада кредитної спілки
 Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Правління кредитної спілки
 Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. 

Кредитний комітет
 Кредитний комітет  
кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності кредитної спілки.
 
 Ревізійна комісія
 Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює Ревізійна комісія.


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України