Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
умови членства
правила надання фінансових послуг
органи управління
контактна інформація
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 


Членами кредитної спілки «Сосницька» можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об'єднані ознакою членства в кредитній спілці – проживають в Чернігівській  області, мають повну, цивільну дієздатність.
Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.
Особа стає членом кредитної спілки за умови:
1) відповідності ознаці членства;
2) подання заяви про вступ до кредитної спілки;
3) рішення правління про прийом особи до кредитної спілки;
4) сплати вступного та обов'язкового пайового внесків, що підтверджується відповідними документами.
Для вступу в кредитну спілку «Сосницька» та набуття прав її члена, необхідно надати до КС наступні документи:
1) паспорт або інший документ, що посвідчує дану особу;
2) довідка Державної податкової інспекції з реєстраційним номером облікової  картки платника податків;
Вступний внесок сплачується при наявності документів
Вступний внесок – 40,00 гривень
Пайовий внесок - 10,00 гривень 

   
   
Національна асоціація кредитних спілок України